Adaptacions Curriculars

Plantilla avaluació PALIC IES Quartó de Portmany

Seguiment alumnat nouvingut Aula de referència IES Quartó de Portmany

Informes avaluació grup de referència IES Quartó de Portmany

Diversitat lingüística a l'aula: construir centres educatius plurilingües
http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/501.pdf
Hàbits escolars de l'alumnat xinès

Protocol estudiants PALIC IES Quartó de Portmany

Normativa Aula Acollida